PF8
Genotyping of Pathogens and Public Health Platform
Institut Pasteur
25-28, Rue du Docteur Roux
75724 Paris Cedex 15

FRANCE

Tel + (33) 1 45 68 83 24
Fax + (33) 1 40 61 39 43

 

Primers used for MLST of Listeria monocytogenes

 

- Genes

The Listeria monocytogenes MLST scheme uses internal fragments of the following seven housekeeping genes:

 • abcZ (ABC transporter)
 • bglA (beta glucosidase)
 • cat (catalase)
 • dapE (succinyl diaminopimelate desuccinylase)
 • dat (D-amino acid aminotransferase)
 • ldh (L-lactate dehydrogenase)
 • lhkA (histidine kinase)

- PCR amplification

Protocol uses primers with universal sequencing tails to sequence all genes with the same forward and reverse sequencing primers.

abcZoF : GTTTTCCCAGTCACGACGTTGTATCGCTGCTGCCACTTTTATCCA
abcZoR : TTGTGAGCGGATAACAATTTCTCAAGGTCGCCGTTTAGAG

bglAoF : GTTTTCCCAGTCACGACGTTGTAGCCGACTTTTTATGGGGTGGAG
bglAoR : TTGTGAGCGGATAACAATTTCCGATTAAATACGGTGCGGACATA

catoF : GTTTTCCCAGTCACGACGTTGTAATTGGCGCATTTTGATAGAGA
catoR : TTGTGAGCGGATAACAATTTCAGATTGACGATTCCTGCTTTTG

dapEoF : GTTTTCCCAGTCACGACGTTGTACGACTAATGGGCATGAAGAACAAG
dapEoR : TTGTGAGCGGATAACAATTTCATCGAACTATGGGCATTTTTACC

datoF : GTTTTCCCAGTCACGACGTTGTAGAAAGAGAAGATGCCACAGTTGA
datoR : TTGTGAGCGGATAACAATTTCTGCGTCCATAATACACCATCTTT

ldhoF : GTTTTCCCAGTCACGACGTTGTAGTATGATTGACATAGATAAAGA
ldhoR : TTGTGAGCGGATAACAATTTCTATAAATGTCGTTCATACCAT

lhkAoF : GTTTTCCCAGTCACGACGTTGTAAGAATGCCAACGACGAAACC
lhkAoR : TTGTGAGCGGATAACAATTTCTGGGAAACATCAGCAATAAAC

For strains of lineage 3, we use the following primers in case of failure with the above primers:

lhkA-F3 : GCAAGTTTTGAATACGTATCAGCG
lhkA-R2 : TACGCATTTCATGAGAAACATCAG

- Universal sequencing primers

oF : GTT TTC CCA GTC ACG ACG TTG TA
oR : TTG TGA GCG GAT AAC AAT TTC

- PCR conditions

 • 94° for 4 min
 • 94° for 30 s
 • 52° for 30 s* (35 cycles)
 • 72° for 2 min
 • 72° for 10 min

  *PCR amplification is performed at an annealing temperature of 52°C for all genes except for bglA (45°C).

 • - Allele templates

  abcZ(537 bp)

  AAATCGACGAACAGAATGCGTATAGGACTTTTCCGCAAGATGGAAAAACTATCAATCCGTTTCTTCGATAGTCGCAATGATGG
  CGAAATGCTTAGTCGTTTCACTAGTGACTTAGATAATATTTCCAACACACTAAACCAAGCATTGATCCAAGTACTATCCAACG
  TCGCGCTAATGATTGGTGTTATCATCATGATGTTCCAACAAAACGTGGAACTAGCCTTCGTTACTCTAATATCTGCTCCATTT
  GCGATTATTATTGCGACAGTGATTATTCGAAAAGCCCGCAAATTCGTTGATATTCAACAAGATGAACTAGGCGTACTTAACGG
  CTACATTGACGAAAAAATCTCTGGTCAAAAAATTATTATCACAAATGGCTTAGAAGAAGAAACAATTGACGGCTTTGTTAAAC
  AAAACAATATCGTTAAAAACGCAACTTACAAAGGTCAAGTTTACTCCGGTTTACTTTTCCCAATGATGCAAGGTATTTCCCTA
  TTAAATACAGCTATTGTTATCTTCTTCGGTGGATGGTTA

  bglA (399 bp)

  AACCAATTCGAAGGCGCTTACAACGTCGATGGAAAAGGACTTTCCGTTCAAGATGTTACTCCAAAAGGCGGATTTGGTCACAT
  TACTGACGGTCCAACACCAGATAACTTAAAATTAGAAGGAATTGACTTCTATCATCGCTACAAAGATGACGTGAAACTTTTTG
  CCGAAATGGGCTTCAAGGTTTTCCGTACTTCCATCGCTTGGTCCCGTATCTTCCCAAATGGTGACGAAACTGAGCCAAACGAA
  GCAGGATTACAATTTTACGATGATTTATTCGATGAACTTCTAGCACATAATATCGAACCACTGATTACTTTATCTCACTATGA
  AACACCACTTCACTTATCGAAAACTTACGACGGCTGGGTAAATAGAAAAATGATCGACTTCTATGAA

  cat (486 bp)

  GCTCGTGGTGCTGGTGCTCACGGGAAATTTGTCACTAAGAAAAGCATGAAAAAATATACAATGGCTAAATTTTTGCAAGAAGA
  AGGAACGGAAACGGAGGTTTTTGCTCGTTTTTCAACAGTAATTCATGGGCAACATTCTCCAGAAACATTACGTGATCCACGCG
  GTTTCTCCGTTAAGTTTTATACAGAAGAAGGGAATTATGATTTTGTCGGAAATAATTTGCCGGTATTCTTCATTCGTGATGCG
  ATTAAGTTTCCGGATGTTATTCATTCCTTGAAGCCTGATCCACGCACAAATATTCAAGATGGCAACCGTTACTGGGATTTCTT
  TAGCCTTACACCGGAAGCTACGACGATGATTATGTACTTATTCAGTGATGAAGGAACGCCGGCTTCTTACCGGGAAATACGTG
  GCTCTAGTGTTCATGCGTTCAAATGGATTAATGAAGAAGGCAAAACAGTTTATGTAAAACTGCGCTGGATT

  dapE (462 bp)

  TTGCAAAAGTTGTTAGCTGAACACGGTATTGAGTCCGAAAAGGTAAAATACGACGTAGACAGAGCCAGCCTAGTTAGCGAAAT
  TGGTTCCAGTGACGAGAAAGTTTTGGCGTTTTCAGGGCATATGGATGTCGTTGATGCGGGTGATGTCTCGAAGTGGAAGTTCC
  CACCTTTTGAAGCAACAGAGCATGAAGGGAAAATATACGGACGTGGCGCGACGGATATGAAGTCAGGTCTAGCGGCGATGATT
  ATTGCAATGATTGAGCTTCATGAAGAAAAACAAAAACTAAATGGCAAAATTAGATTATTAGCAACGGTTGGTGAAGAAGTCGG
  TGAACTTGGAGCCGAACAACTAACGCAAAAAGGTTACGCAGATGATTTAGATGGCTTGATTATCGGCGAACCGAGTGGACACC
  GGATTGTTTATGCGCATAAAGGTTCCATTAATTATACCGTTAAATCC

  dat (471 bp)

  GAAGTAGTTCGTCTATATAATGGAAAATTCTTCACTTATAATGAACACATTGATCGTTTATATGCGAGTGCAGCAAAAATTGA
  CTTAGTTATTCCTTATTCTAAAGAAGAGTTACGAGCGTTACTTGAAAAATTAGTTGCTGAAAATAATATTAATACAGGAAATG
  TCTATTTACAAGTGACTCGAGGTGTTCAAAACCCGCGTAATCACGTTATGCCAGATGATTTCCCGCTGGAAGGCGTTTTAACA
  GCAGCAGCTCGTGAAGTACCAAGAAATGAACAACAATTTGTGCAAGGTGGACCAGTAATTACAGAAGAAGATGTTCGTTGGTT
  ACGCTGTGACATCAAGAGTTTGAATTTACTTGGAAACATTTTAGCAAAAAACAAAGCACATCAACAAAATGCGTTAGAAGCTG
  TTTTACACCGCGGAGAGCAAGTAACTGAGTGTTCAGCTTCCAATATTTCTATTATT

  ldh (453 bp)

  TATAGCGACTGCCACGATGCGGACTTAGTTGTTGTAACTGCCGGGACTGCACAAAAACCTGGTGAAACTCGTTTAGATTTAGT
  AAATCGTAATATTAAAATCATGAAAGGCATCGTGGATGAAGTAATGGCTAGCGGATTTGACGGTATCTTCTTAATCGCTTCTA
  ACCCAGTAGATATCTTAACTTACGCTACATGGAAATTCTCAGGTCTTCCAAAAGAACGTGTTATCGGTTCTGGAACAAGCCTT
  GATACAGCACGTTTCCGTATGTCAATTGCCGACTATCTAAAAGTAGATGCTCGTAACGTCCATGGTTACATCCTTGGCGAACA
  CGGCGATACAGAATTCCCAGCATGGAGCCACACAACTGTCGGCGGTCTTCCAATCACTGAATGGATTAGCGAAGATGAACAAG
  GTGCAATGGATACTATTTTCGTAAGTGTTCGTGATGCA

  lhkA (480 bp)

  TATCCAACACAGATGAATCAGCCGTTACCAAAGGATTTCTCTATTTCTTCGGATGATAAGAAAAAACTTGAAAGTGGCGAAAC
  AGTTAGTAAGAAAATAGATAATCGCTTTAATAAAGAAATGACAATTGTGTACGTCCCAATAATGAATGGCGACAAATTTGTCG
  GTTCTATCGTGCTCAATTCACCTATTAGCGGTACGGAGCAAGTAATTGGTACGATTAACCGCTATATGTTCTACACTATTTTA
  CTTTCTATAACGGTAGCACTTATTCTTAGCGCAATCTTGTCCAAACTACAAGTAAATCGAATCAACAAACTACGAGCAGCGAC
  AAAAGACGTTATTCAAGGCAATTACAAAGCTCGATTGAAGGAAAATAATTTTGATGAAATTGGTGCACTTGCCATTGATTTCA
  ATAAAATGACACAAACCCTTGAAACATCTCAAGAAGAAATAGAACGACAAGAGAAGCGGAGACGC

  Portail Institut Pasteur Accueil Debut de Page
   
  Databases are maintained by Sylvain Brisse using software developed by Keith Jolley at Oxford (Jolley et al. 2004, BMC Bioinformatics, 5:86). Web managers : Ghislaine GUIGON and Jean-michel THIBERGE

  This site is hosted by the technological platform Genotyping of Pathogens and Public Health of Institut Pasteur.